Klávesové zkratky

Pohyb
Jít vpřed W nebo
Jít zpět S nebo
Jít doprava D nebo
Jít doleva A nebo
Útok Spacebar
Kamera
Kamera ve směru hodinových ručiček (doprava) E
Kamera proti směru hodinových ručiček (doleva) Q
Kamera vertikálně stoupá G
Kamera vertikálně klesá T
Přiblížení kamery R
Oddálení kamery F
Údaje o postavě
Okno postavy C
Schopnosti V
Emoce (Maska emocí je zapotřebí) B
Rozdělané questy N
Velká mapa M
Minimapa ⇧ Left Shift + M
Inventář I
Alchymie Dračích kamenů O
Mazlík P
Karty příšer J
Auto lov K
Zobrazení životů, dropu, protivníků, hráčů v okolí a zobrazení 2. části pole rychlého přístupu Alt
Pomoc / Nápověda H
Menu s nastavením Esc nebo Alt + F4
Zobrazit / skrýt questy Ctrl + Q
List přátel Alt + M
Okno cechu Alt + G
Chat
Chat ↵ Enter nebo Ctrl + M
Šepot ⇧ Left Shift + ↵ Enter
Protokol L
Kůň
Nasednou / sesednout z koně Ctrl + G nebo Ctrl + H
Nakrmit koně Ctrl + F
Odvolat koně pryč Ctrl + B
Další
Sebrat drop ^, ;, ~ nebo Y
Rozdělení předmětů ⇧ Left Shift + Kliknutí na předmět
Přidat do pole rychlého přístupu Ctrl + Kliknutí na schopnost/předmět
Použít věc v poli rychlého přístupu 1 - 4 a F1 - F4
Přepínání polí rychlého přístupu (1. - 4. pole) ⇧ Left Shift + 1 - 4
Ofotit obrazovku PrtSc