Energetický systém

Co je energetický systém?

Pozadí.png
Energetický krystal.png

Energetický krystal zvyšuje bonusy tvé výbavy až o 10% na dobu 2 herních hodin. Čas se počítá pouze pokud jsi přihlášen. Nad točící se mincí je

Energie.png
Energie plná.png

pruh, ukazující jak dlouho ještě budeš moci těžit z energie krystalu.

Jak mohu získat Energetický krystal?

Alchymista (Energetický systém).png

Alchymista může ničit předměty jako jsou zbraně, oblečení nebo šperky a během tohoto procesu může získat až 15

Pozadí.png
Fragment energie.png

Fragmentů energie. Jakmile budeš mít alespoň 30

Pozadí.png
Fragment energie.png

Fragmentů energie, alchymista se je může spojit dohromady a získat z nich

Pozadí.png
Energetický krystal.png

Energetický krystal. Kliknutím pravým tlačítkem myši na krystal jej aktivuješ: ukazatel energie se naplní a bude modře zářit.

Stojí mě něco Energetický systém?

Výroba

Pozadí.png
Energetický krystal.png

Energetického krystalu stojí 1.000

Pozadí.png
Yang.png

Yangů.

Kdy mohu začít Energetický systém používat?

Tvoje postava musí být alespoň úrovně 35.

Jaké předměty mohu odnést alchymistovi?

Všechny předměty výbavy, jako jsou zbraně, šperky nebo oblečení, mající úroveň alespoň 35.

Může zničení předmětu selhat?

Existuje malé riziko, že celý proces selže - v takovém případě je předmět ztracen. Čím vyšší je hodnota předmětu, tím vyšší je šance na úspěch. Výroba Energetického krystalu může selhat také - v takovém případě dojde ke ztrátě 30 Fragmentů energie a 1.000 Yangů. Ale je zaručeno, že první pokus tvé postavy o výrobu krystalu bude 100% úspěšný.

Co znamenají barvy na ukazateli energie?

Energie.png
Energie plná.png

- zásoba energie je plná

Energie.png
Energie půlka.png

- kapacita tvého Energetického krystalu je pod 15%

Energie.png
Energie prázdná.png

- energie není doplněna