Dračí truhla+

Dračí truhla+
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks - 129 DM

Původ:

Další:

  • Normální mocné Cor Draconis+ obsahují Dračí kámen náhodné barvy třídy surový až broušený s náhodným stupněm čirosti.

Pozadí.png
Dračí truhla+.png
Popis:
V azurově modré bedně mohou lovci pokladů najít jedenáct mocných Cor Draconis+ a jednu Zelenou dračí fazoli.
Příběh předmětu:

Kříšťálová srdce draků, 'Cor Draconis', jsou cenné relikty z dávno zapomenutých časů. Mnoho jich bylo ztraceno či zničeno v toku času - jejich úlomky lze zrekonstruovat pouze v laboratorním procesu. Naštěstí byli kněží Dračího kultu schopni získat několik nepožkozených exemplářů. Od té doby je začali uchovávat v masivních dřevěných truhlách, aby je uchránili před zubem času.