Dalekohled

Dalekohled
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

  • Vyhledávání funguje pouze pro aktuální kanál a mapu.
  • Po získání vydrží hodinu v inventáři než zmizí.
  • Pomocí dalekohledu lze stánky pouze prohlížet, nikoliv přes něj nakupovat.

Pozadí.png
Dalekohled.png
Popis:
Umožní ti hledat určitý předmět ve tvém okolí.
Funkce:
Umožňuje prohlížet všechny stánky najednou a nechat se dovést k vybranému.