Cechy:Pravidla

§1 Žádost o vizitku
O vizitku smí požádat každý uživatel Metin2Wiki CZ.
§2 Úprava žádosti
Jakmile je podána žádost, smí ji žadatel 30 minut od podání žádosti upravovat.
§2.1 Úprava vizitky před jejím vytvořením
Pokud nebude vizitka vytvořena do 30 minut od podání žádosti, smí ji žadatel nadále upravovat.
§3 Čekací doba na vytvoření vizitky
M2W-T si vyhrazuje minimálně 30 minut od podání žádosti na vytvoření vizitky. K vytvoření vizitky však může dojít i později.
§4 Vytvoření vizitky
Pouze člen M2W-T či jiného M2.cz týmu smí vytvořit vizitku. Uživatelům je dovoleno o vizitku požádat, nikoli je tvořit.
§5 Upravování vizitky
Pouze člen M2W-T či jiného M2.cz týmu a žadatel o vizitku smí vytvořenou vizitku upravovat.
§6 Mazáni vizitek
Každá vizitka je vytvořena na 3 měsíce. Po této době si tým vyhrazuje právo vizitku smazat, nebude-li stanoveno jinak.
§7 Zneužívání vizitek
Zneužívání žádostí či ničení obsahů vizitek bude trestáno podle pravidel Metin2Wiki.
§ Dodatek
Tato pravidla jsou dodatek pravidel celé wiki platící pro část věnovanou cechům.
Nerespektování těchto pravidel může vést k zblokování účtu na Metin2Wiki.
M2W-T si vyhrazuje právo měnit tato pravidla.