Bojovník Setaou

 Bojovník Setaou (87. úroveň, 1. stupeň)
Bojovník Setaou.png
Výskyt:
Informace:
Lovecké úkoly:
  • Příšera není zapotřebí pro žádný lovecký úkol.
Drop:
Skupina:
Další:
  • Při malém počtu ZB se mu zvyšuje poškození.
  • Drop bylinek po 5 kusech.
  • Drop zbraní od 70. úrovně +4, +5.
  • Drop helem od 41. úrovně +5.
 
1Efektivní bonus znamená, že jste silnější vůči danému druhu. Ale jen v případě, že tento bonus vlastníte na nějakém předmětu (Např. silný proti zvířatům ve zbrani platí na zvířata).