Božský protein

Božský protein
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks – 179 DM
  • 5 ks – 895 DM

Původ:

  • Metiny:
  • Příšery:
  • Truhly:
  • Úkoly:
  • Další: Item-Shop

Další:

  • 1x Božský protein obnoví zhruba 10 dní životnosti mazlíka.

Božský protein-IS.png 
Pozadí.png
Božský protein.png
Popis:
V této sladkosti je božská síla! Slouží pro oživení tvého mazlíka. Množství vyžadovaných materiálů záleží na úrovni mazlíka.
Funkce:
Viz popis.