Čerstvá dodávka

< Metin2Wiki < Seznam úkolů / Kategorie úkolů < Čerstvá dodávka
Čerstvá dodávka (úroveň 54)
Popis úkolu:

Zadavatel:

Podobné úkoly:

  • Nejsou podobné úkoly.

Potřebné předměty:

Odměna:

Průběh:
Vyzvedněte si úkol u Velitele. Pak se vydejte za Obchodnicí smíš. zbožím. Ta vás pošle zpět za Velitelem. Ten vás pošle za Yang-Shinem. Poté musíte zabíjet Prokleté bílé tygry, dokud vám nepadne 20x
Pozadí.png
Mihotavá tygří kožešina.png
Mihotavá tygří kožešina. Pak už se jen vraťte k Yang-Shinovi pro odměnu.
Další poznámky:
Pozadí.png
Mihotavá tygří kožešina.png
Mihotavá tygří kožešina nelze koupit od jiných hráčů a padá celkem málo.

Úkol nejde po přijmutí zrušit, takže si rozmyslete, jestli ho chcete dělat.

V současnosti špatně dimenzovaný úkol.
Pozadí.png
Mihotavá tygří kožešina.png
Mihotavá tygří kožešina padá z Prokletých bílých tygrů, což je unikátní příšera. V jednu chvíli jsou v jedné říši na jednom kanále jen dvě tyto příšery. Obnovu mají co 15 minut. Jedna kožešina padne v průměru z 10-15 tygrů, přičemž každý ví kde se objevují. Úkol je složitý, protože se o tuto příšeru přetahujete s jinými hráči (pozdní implementace úkolu) a
Pozadí.png
Mihotavá tygří kožešina.png
kožešiny skoro nepadají.


Ke zdárnému dokončení úkolu nedávejte žádnou kožešinu do skladu. Ty, co jste do něj uložili, se nezapočítají a budete je muset znovu získat. Odevzdat lze pak ovšem najednou všech 20, i s těmi navíc.