Zlatá ruda

Verze z 19. 12. 2017, 17:11, kterou vytvořila Pifelka (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Zlatá ruda
Úkoly:

Původ:

Další:

-

Pozadí.png
Zlatá ruda.png
Popis:
Může být pomocí cechové zlaté pece přetavena na zlato.
Funkce:
Potřebné pro úkol.