Vzhled zbraní a brnění

Verze z 11. 12. 2017, 11:55, kterou vytvořila Pifelka (diskuse | příspěvky) (O nastavení vzhledu)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vzhled zbraní a brnění

Nastavit vzhled brnění nebo zbraně si můžete u Theowahdana nebo přes Item-Shop.

žádný
Se vzhledem

O nastavení vzhledu

Nastavit vzhled brnění nebo zbraně lze od úrovně 1.

Proměna okno.png

Nastavit si vzhled můžete za 50.000.000

Pozadí.png
Yang.png

Yangů u Theowahdana nebo pomocí

Pozadí.png
Svitek proměny.png

Svitku proměny.

Můžete absorbovat vzhled kostýmu.

Do leva(zůstane) vložte předmět, do kterého si přejete vzhled z prava přenést. Do prava(zničí se) vložte předmět, který si přejete absorbovat.


Vzhled jako takový

Brnění nebo zbraň kterou absorbujete bude mít vzhled takový, jaký by měla nasazená. Což znamená, že když absorbujete

Pozadí.png
Pozadí.png
Brnění z ďáblova rohu.png

Brnění z ďáblova rohu+7 do

Pozadí.png
Pozadí.png
Plátové brnění mnicha.png

Plátového brnění mnicha+0 bude mít vzhled jako

Pozadí.png
Pozadí.png
Brnění z ďáblova rohu.png

Brnění z ďáblova rohu+7 nehledě na stupni mnicha. Pokud se rozhodnete později výše zmíněné

Pozadí.png
Pozadí.png
Plátové brnění mnicha.png

Plátové brnění mnicha+0 vylepšovat, předmět ztratí nastavený vzhled.

Odstranění vzhledu

Omezení

 • Nemůžete absorbovat například
  Pozadí.png
  Nůž bez duše.png
  Nůž bez duše do
  Pozadí.png
  Pozadí.png
  Bitevní meč.png
  Bitevního meče. Předmět musí mít vždy možnost vybavení stejným charakterem.
 • Absorbovat předmět můžete pouze tehdy, pokud absorbujete předměty, které sedí s vaším charakterem a pohlavím.
 • Pokud například do
  Pozadí.png
  Pozadí.png
  Jedovatý meč.png
  Jedovatého meče absorbujete vzhled
  Pozadí.png
  Pozadí.png
  Lví meč.png
  Lvího meče, tak jej nemůže nasadit žádný jiný charakter krom Sury.
 • Nebo pokud do
  Pozadí.png
  Pozadí.png
  Smrtelné plátové brnění.png
  Smrtelného plátového brnění absorbujete vzhled
  Pozadí.png
  Pozadí.png
  Anděl Uriel (červený).png
  Anděla Uriela, tak brnění nebude smět nasadit nikdo jiný, než ženské postavy válečníka.
 • Nastavený vzhled může být časově omezený ale také nemusí.