Třída

Verze z 27. 9. 2017, 10:45, kterou vytvořil Alles (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Třída je druh postavy. Ve hře je momentálně 5 tříd: lycani, ninjové, surové, šamani a Válečník|vále…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Třída je druh postavy. Ve hře je momentálně 5 tříd: lycani, ninjové, surové, šamani a válečníci.

Každá třída kromě lycanů má mužskou i ženskou postavu.