Historie verzí stránky „Prut zlata (1 mil. Yang)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace