Pronikavý útok

Verze z 15. 7. 2021, 23:00, kterou vytvořila Weloppy (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Pronikavý útok
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks - 125 DZ

Původ:

Další:

  • S tímto předmětem nelze obchodovat, ani jej vyhodit z inventáře.
  • Tento předmět je funkční i po smrti.

Pronikavý útok-IS.png 
Pozadí.png
Pronikavý útok.png
Popis:
Zvýší šanci docílit v boji pronikavý zásah na 10 minut o 20%.
Příběh předmětu:

Jednoho dne během lítého útoku poslala matka svoje dcery tajně ze dvora, aby je dostala do bezpečí a modlila se za ně. Krátce na to narazily obě dívky na útočníka. Starší z nich ho probodla krátkým mečem.

Matčiny horoucí modlitby plné lásky a upřímné víry vyvolaly ochranu vyšších mocí.

Funkce:
Viz popis.