Power Booster Pack

Verze z 1. 6. 2020, 13:13, kterou vytvořil Buddy (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Power Booster Pack
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks - 799 DM

Původ:

  • Metiny: -
  • Příšery: -
  • Truhly: -
  • Úkoly: -
  • Další: Item-Shop

Další:

  • Balíček jde na účtu otevřít pouze jednou.

Power Booster Pack-IS.png 
Pozadí.png
??.png
Popis:
Power Booster Pack ti pomůže rychleji zvyšovat schopnosti a také ti dá loajálního společníka s mocnými schopnostmi. Vystřel se až na vrchol!