Pergamen proti kamenu ducha

< Hlavní strana < kategorie předmětů / seznam předmětů < Pergamen proti kamenu ducha
Pergamen proti kamenu ducha
Pozadí.png
Pergamen proti kamenu ducha.png
Popis:
Tento pergamen ti umožní odstranit kámen ducha z tvojí zbraně nebo brnění. Úlomek tam ale přitom zůstane.
Funkce:
Odebere všechny kameny ducha z předmětu, ale nechá v něm odštěpky.