Odolnost proti ohni

Odolnost proti ohni je jedna z hodnot, které lze získat ve hře. Procentuálně snižuje poškození, které obdržíte od všech příšer s elementem ohně Element ohně.png


Trvalé zvýšení

Jak funguje

  • Odolnost proti ohni procentuální sníží poškození od příšer , které obdržíte.

V Praxi: příšera vám ubírá 1000. Vy si ale nasadíte 10% na odolnost ohni a příšera vám bude ubírat jen 900.