Kovář věže démonů

Kovář věže démonů
Kovář.png


Pozice:
VlajkaNeutral.png

Věž démonů:

5. patro

Funkce: Úkoly:
  • Zlepšuje předměty pouze za
    Pozadí.png
    Yang.png
    Yangy – nevyžaduje žádné dodatečné předměty, ať už má vylepšovaný předmět jakýkoliv stupeň.
  • Vylepšení může selhat, stejně jako u běžného kováře.
  • Toto NPC není nutné pro herní úkoly.
Další:
  • Jedna postava u něj může vylepšit pouze jeden předmět při jediném výstupu věže démonů.