Kovář věže démonů

Verze z 5. 7. 2015, 09:08, kterou vytvořil Quinn (diskuse | příspěvky) (standardizace)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Kovář věže démonů
Kovář.png


Pozice:
VlajkaNeutral.png

Věž démonů:

5. patro

Funkce: Úkoly:
  • Zlepšuje předměty pouze za
    Pozadí.png
    Yang.png
    Yangy – nevyžaduje žádné dodatečné předměty, ať už má vylepšovaný předmět jakýkoliv stupeň.
  • Vylepšení může selhat, stejně jako u běžného kováře.
  • Toto NPC není nutné pro herní úkoly.
Další:
  • Jedna postava u něj může vylepšit pouze jeden předmět při jediném výstupu věže démonů.