Knihy misí

Verze z 10. 10. 2017, 20:49, kterou vytvořil R4Z0 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jsou to úkoly, které si můžete dobrovolně vzít, po kliknutí na jednu z těchto knih:

Po splnění úkolu dostanete odměnu, která se odvíjí podle typu knihy a typu úkolu, více na Seznam úkolů z knih. Ovšem můžete mít aktivovaný pouze jeden úkol, nikoli více najednou (ani z rozdílných knih misí).

Rozcestník.png Tato stránka je rozcestník pro stránky, které obsahují stejné slovo nebo slova.