Kniha schopností

Verze z 1. 5. 2021, 18:57, kterou vytvořila Weloppy (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Kniha schopností
Pozadí.png
Kniha schopností.png
Popis:
Bez popisu.
Funkce:
Zvyšuje úroveň schopnosti.