Kniha náčelníka+

Verze z 23. 10. 2021, 14:44, kterou vytvořila Weloppy (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Kniha náčelníka+
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

  • Doba trvání tohoto předmětu jsou 2 nebo 3 hodiny. Čas začíná ubíhat ihned.
  • Tento předmět nelze uložit do skladu.
  • S tímto předmětem nelze obchodovat, ani jej vyhodit z inventáře.

Pozadí.png
Kniha náčelníka+.png
Popis:
Po tu dobu, co je náčelník vybaven touto knihou, sbírají všichni členové skupiny o 100% víc bodů zkušenosti.
Funkce:
Viz popis.