Kámen kováře

Verze z 7. 9. 2023, 18:06, kterou vytvořila Weloppy (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Kámen kováře
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks – 79 DM
  • 5 ks – 395 DM
  • 10 ks – 790 DM
  • 20 ks – 1580 DM
  • 50 ks – 3950 DM

Původ:

Další:

Kámen kováře-IS.png 
Pozadí.png
Kámen kováře.png
Popis:
Pomocí tohoto kamene a Požehnaného pergamenu můžete vyrobit u kováře Přiručku kování.
Příběh předmětu:

Kámen kováře byl vyroben až po letech tvrdé práce. Krev, pot a slzy, to vše je v něm smícháno. Pouze ti nejlepší kováři mohou svoji práci učinit nesmrtelnou vykováním tohoto kamene.

Pomocí tohoto kamene a Požehnaného pergamenu můžete vyrobit Příručku kováře. Ta dává vyšší šanci na vylepšení věci než dává Dračí pergamen. Pokud vylepšení selže, věc není zničena, je jí pouze snížena úroveň o jednu.

Funkce:
Viz popis.