Hai Insignie

Verze z 19. 1. 2018, 23:59, kterou vytvořila Pifelka (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Hai Insignie
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

Pozadí.png
Hai Insignie.png
Popis:
Sbírej insignie a vyměň je za truhly nebo materiály na vylepšování.
Funkce:
Viz popis.