Ding Insignie

Verze z 20. 1. 2018, 01:05, kterou vytvořila Pifelka (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Ding Insignie
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

Pozadí.png
Ding Insignie.png
Popis:
Sbírej insignie a vyměň je za truhly nebo materiály na vylepšování.
Funkce:
Viz popis.