Design mazlíka

Verze z 17. 11. 2018, 13:33, kterou vytvořila Pifelka (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Design mazlíka
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

Původ:

Další:

-

Pozadí.png
Design mazlíka.png
Popis:
Vzor pro výrobu Truhly mazlíka.
Funkce:
Nutný pro výrobu předmětu.