Brutální popravčí

Verze z 29. 12. 2017, 03:18, kterou vytvořila Pifelka (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
 Brutální popravčí (55. úroveň, 2. stupeň)
Brutální popravčí.png
Výskyt:
Informace:
Lovecké úkoly:
Drop:
Skupina:
Další:
  • Nachází se v druhém, třetím, čtvrtém a pátém patře chrámu.
 
1Efektivní bonus znamená, že jste silnější vůči danému druhu. Ale jen v případě, že tento bonus vlastníte na nějakém předmětu (Např. silný proti zvířatům ve zbrani platí na zvířata).