Aura meče

Všechny údaje/hodnoty jsou zaznamenány na 105. úrovni, BEZ výbavy a s maximálními staty VIT: 90; INT: 13; SIL: 90; POH: 90!

Fakta a hodnoty
Stupeň: Aura meče.png
1:
Aura meče-M.png
Mistr 1:
Aura meče-G.png
Velký mistr 1:
Aura meče-P.png
Perfektní mistr:
Hodnota útoku +25 +252 +414 +631
Doba nabíjení 35 58 74 95
Doba trvání 32 55 71 92
Potřebné MB 110 200 264 350
Schopnost je posílena:

Síla (++)

Popis ve hře:

Hodnota útoku se zvyšuje

Jména schopnosti:

Normální: Aura meče
Mistr: Spirituální meč
Velký mistr: Přeludný meč

Třída charakteru:

Tělo

Typ schopnosti:

Samobuff

Efekt:

Hodnota útoku se dočasně zvyšuje.

Aura meče prakticky:

Aura meče zvyšuje po nějakou dobu hodnotu uživatelova útoku na stanovenou hodnotu.
Tip:
Je dobré zvolit ji jako 1. schopnost.

Aura meče v akci

centrovat