Žlutý duch tygra (úkol)

Verze z 6. 5. 2012, 11:55, kterou vytvořil Quinn (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Kniha misí (těžká).png Žlutý duch tygra
Zpráva:
Jsem si jist, že jsi si všiml, že zvířata se v poslední době chovají divoce. Tajná služba království si myslí, že důvodem je Žlutý duch tygra, král zvířat na kontinentu, který zvířata podněcuje. Jako odplatu bychom měli eliminovat vůdce, kteří jsou jeho pravou rukou.
Zabij 30 Generálů - obřích ropuch.