Život dračího boha

Verze z 15. 7. 2021, 22:03, kterou vytvořila Weloppy (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Život dračího boha
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks - 95 DZ

Původ:

Další:

  • S tímto předmětem nelze obchodovat, ani jej vyhodit z inventáře.

Život dračího boha-IS.png 
Pozadí.png
Život dračího boha.png
Popis:
Zvýší maximální ZB na 30 minut o 20%.
Příběh předmětu:

Když ničivý vliv kamene Metin vzrostl do neúnosné míry, sestoupil na kontinent dračí bůh. Předal díl své moci statečným válečníkům, aby ochránil lidi před nebezpečím, které čišelo z kamenů.

S touto boží výbavou mohli válečníci čelit svým nepřátelům s mnohem větší vášní.

Funkce:
Viz popis.