Útok divochů

Kniha misí (standardní).png Útok divochů
Zpráva:
Dostali jsme z toho zajatého špióna divochů pár důležitých informací. Divoši spekulují o tom, že přepadnou říši. Musíme zasáhnout dřív, než k tomu dojde. Prokaž tvoji věrnost k vlasti.
Zabij 30 Divokých pěšáků a 30 Divokých poddaných.