Prudká rána

Všechny údaje/hodnoty jsou zaznamenány na 99. úrovni, BEZ výbavy a maximálními staty VIT: 90; INT: 40; SIL: 90; POH: 90!

Fakta a hodnoty
Stupeň: Prudká rána.png
1:
Prudká rána-M.png
Mistr 1:
Prudká rána-G.png
Velký mistr 1:
Prudká rána-P.png
Perfektní mistr:
Hodnota útoku 957-957 1751-1751 2315-2315 3074-3074
Doba nabíjení 15 15 15 15
Potřebné MB 67 135 183 247
Schopnost je posílena:

Síla (++), Pohyblivost (+), Vitalita (0/+)

Popis ve hře:

Porážecí útok
Útok na vícero cílů

Jména schopnosti:

Normální: Prudká rána
Mistr: Prudká tygří rána
Velký mistr: Prudká dračí rána

Třída charakteru:

Mentálně

Typ schopnosti:

Fyzický útok

Efekt:

Napadáš nepřítele frontálně.

links
Prudká rána prakticky:

Prudká rána je porážecí útok, kdy je účinek této schopnosti přenesen do obdelníkové části před postavu, podobně jako u Průrazu. V porovnání má větší rozsah schopnosti, ale menší škodu.

Prudká rána v akci

centrovat