Požehnání magie

Požehnání magie
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks - 15 DM
  • 1 ks - 95 DZ

Původ:

Další:

  • S tímto předmětem nelze obchodovat, ani jej vyhodit z inventáře.

Požehnání magie-IS.png 
Pozadí.png
Požehnání magie.png
Popis:
Požehnání, které okamžitě obnoví tvoje MB.
Příběh předmětu:

Původně bylo požehnání vyvinuto pro kouzelníky, kteří používali své síly na léčbu nemocných a zraněných. Rychlá regenerace jejich magických energií zaručovala jejich stálé nasazení.

V čase převratů, ohrožení válkou a divokými bestiemi se čím dál víc využívají duševní síly i ve válečných konfliktech.

Aby bylo zajištěno, že osoby obdařené magií přežijí, bylo vytvořeno požehnání magie. Obnoví okamžitě MB postavy.

Funkce:
Viz popis.