Požehnání života

Požehnání života
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks - 15 DM
  • 1 ks - 95 DZ

Původ:

Další:

  • S tímto předmětem nelze obchodovat, ani jej vyhodit z inventáře.

Požehnání života-IS.png 
Pozadí.png
Požehnání života.png
Popis:
Požehnání, které okamžitě obnoví tvoje ZB.
Příběh předmětu:

Žádný život bet smrti, žádná smrt bez života - moudrost, která je rozšířená do každého kouta říše a které žádný člověk nemůže uniknout.

V průběhu let bylo za vlády dračího boha vyprošeno mnoho požehnání. Ale chybělo požehnání toho nejvzácnějšího - požehnání života. Uběhly dny, týdny, měsíce a roky, během kterých stoupenci dračího boha prosili za takové požehnání. Nakonec jeden z moudrých mužů prohlédl tajemství věčného koloběhu... a za blaho všech se obětoval.

Dračí bůh nato vyslyšel modlitby a poskytl lidem požehnání života, které okamžitě obnoví ZB každé postavy.

Funkce:
Viz popis.