Obrana dračího boha

Obrana dračího boha
Úkoly:

Nepoužívá se.

Cena:

  • 1 ks - 95 DZ

Původ:

Další:

  • S tímto předmětem nelze obchodovat, ani jej vyhodit z inventáře.

Obrana dračího boha-IS.png 
Pozadí.png
Obrana dračího boha.png
Popis:
Sníží škodu, kterou utrpíš v boji, na 30 minut o 20%.
Příběh předmětu:

Ne každý meč je veden jistou rukou až do konce boje, ne každé brnění sedí na hbitém a statném těle. Síly bojovníka se unaví rychleji než statečnost a odhodlání.

Obrana dračího boha ochraňuje ty, kteří jsou sužováni únavou, bolestí a ztrátou odvahy. Snižuje na 30 minut škodu utrpenou v boji o 12 až 15%.

Funkce:
Viz popis.