Nemerova strážní věž

VlajkaNeutral.png Nemerova strážní věž
NemerovaVezLogo.jpg
Informace o oblasti
Interaktivní mapa
 • Zima se blíží a spolu s ní se začínají otevírat dveře do ledového bludiště, ve kterém vládne děsivý král mrazu a ledu – Nemere – a jeho nejvěrnější přisluhovač Szel.
 • Vchod do věže se nachází na vrcholku Hory Sohan.
 • Vstup do tohoto bludiště je možný pouze ve skupině hráčů se 100. a vyšší úrovní.
 • Ve skupině musí být také přítomen alespoň jeden ninja a šaman s dračí mocí.
 • Na zdolání bludiště má každá skupina 1 celou hodinu, přičemž do něj může vstoupit pouze jednou za 4 hodiny.
 • Pokud zemřete, můžete dát Spustit ve městě - objevíte se před věží a opět se do ní můžete vrátit. Někdo ovšem musí ve věži zůstat. Pokud by věž opustili všichni členové, vstup se uzavře a návštěva je možná opět za 4 hodiny.
 • V mapě se vyskytují příšery s Element ledu.png Elementem ledu.
Nemerova strážní věž.png
Popis jednotlivých úrovní
Pomocná mapa
1. úroveň
Zabijte všechny příšery
Zničte všechny příšery, abyste postoupili do další úrovně.
2. úroveň
Zabíjejte příšery a získejte klíč
Zabíjejte příšery a nalezněte mrazivý klíč, který Vaši skupinu posune dál.
Varování: Pouze Šaman může použít tento klíč.
3. úroveň
Zabijte všechny příšery
Zničte všechny příšery, abyste postoupili do další úrovně.
4. úroveň
Zabijte všechny příšery a bosse
Zničte všechny příšery, aby se objevil boss. Poté zabijte bosse pro vstup na další úroveň.
Varování: Bosse mohou poškodit pouze ti hráči, kteří mají požehnání od šamana.
5. úroveň
Otevřete 5 kostek ve správném pořadí
Zabíjejte příšery a získávejte severky, pomocí kterých lze otevírat arktické kostky. Na správné pořadí musíte přijít.
Tip: Otevírat kostky by měl jen jeden a zbytek skupiny by dotyčnému měl klíče předávat.
6. úroveň
Zabijte příšery a zničte metin
Zabijte všechny příšery úrovně, aby se objevil Metin chladu. Po jeho zničení následuje další úroveň.
Varování: Metin mohou poškodit pouze šamani, útok všech ostatních je vyhodnocen jako Miss(minut).
7. úroveň
Zabijte správného bosse
Z pěti bossů musíte najít a zabít toho správného. Falešní bossové mizí po dosažení 1/2 života.
Varování: Pouze hráči s pomocí draka mohou poškodit bosse.
8. úroveň
Zabíjejte příšery a získejte klíč
Zabíjejte příšery a získejte správný klíč mrazivého květu. Ten Vás se skupinou přesune do další úrovně.
Varování: Květ může použít pouze Šaman a Ninja.
9. úroveň
Zničte sloup severního draka
Uprostřed místnosti naleznete Sloup severního draka. Zničte ho a přesuňte se do Nemerova trůnního sálu.
Varování: Pouze Šaman a Ninja může poškodit sloup.
Nemerův trůnní sál
Zabijte bosse
Vymyslete nejlepší taktiku a zabijte krále mrazu a chladu, Nemera.
Přilehlé oblasti
Dostupné oblasti u starce
Dostupné oblasti u teleportéra
V této lokaci se nenalézá stařec.
V této lokaci se nenalézá teleportér.
Seznam zde vyskytujících se rud
Seznam zde vyskytujících se Metinů
V této oblasti se nevyskytují rudy.
Seznam zde vyskytujících se NPC
Užitečné mapy
 • Výskyt příšer:
  Výskyt příšer nezmapován.
 • Výskyt Metinů:
  Výskyt Metinů nezmapován.