Meleyino doupě

VlajkaNeutral.png Meleyino doupě
MeleyinodoupeLogo.jpg
Informace o oblasti
Interaktivní mapa
Mnoho staletí se o tomto místě pouze spekulovalo a bylo bráno jako legenda. Až jednoho dne, kdy do Ohnivé země udeřil obří meteorit, který s sebou přinesl spoustu poddaných, kteří celý meteorit předělali na své království, kde plane jen to největší ohnivé zlo pod rukou samotné dračice Meley.

V mapě se vyskytují příšery s Element ohně.png Elementem ohně.


Doupě existuje ve DVOU verzích: cechovní a skupinové.

CECHOVNÍ VERZE - Podmínky pro vstup:

Cech musí mít minimálně úroveň 3 a minimálně 600 bodů umístění cechu.

Do Meleyniného doupěte mohou vstupovat pouze členové cechu, který tento dungeon spustil.

Dungeon má časový limit 60 minut.

Dungeon nemá žádný limit, který by omezoval hráče úrovní.

Cechu bude strženo 600 bodů umístění. Pokud cech úspěšně dungeon porazí, bude jim vráceno 300 bodů umístění.

Dungeon je vytvořený převážně pro hráče úrovně vyšší než-li 90.

Do dungeonu může vstoupit maximálně 16 členů cechu.

Je zde možné získat velké množství BZK, ty se ale započtou pouze po dokončení doupěte.

Je možné zde dát změnu postavy - po spuštění postavy se objevíte za bránou - můžete pokračovat v dungeonu.

Po úspěšném dokončení doupěte se objeví Zlatá dračí truhla.


SKUPINOVÁ VERZE - Podmínky pro vstup:

Pro vstup do doupěte je nutná
Pozadí.png
Propustka.png
Propustka.

Před vstupem je nutné založit skupinu - do doupěte poté mohou vstoupit pouze členové skupiny - nemusejí být součástí stejného cechu. Dále je zapotřebí, aby všichni zašli za Dračím hlídačem Jaharrem a velitel skupiny tak bude moct aktivovat dungeon.

Minimální počet členů ve skupině je 4, maximální 8.

Dungeon má časový limit 60 minut.

Skupinový dungeon je zjednodušenou verzí cechovního dungeonu.

Není možné dát změnu postavy - po spuštění se objevíte před zavřenou bránou. />Po úspěšném dokončení doupěte se objeví Gaya truhla.
Meleyino doupě.png
Přilehlé oblasti
Dostupné oblasti u starce
Dostupné oblasti u teleportéra
V této lokaci se nenalézá stařec.
V této lokaci se nenalézá teleportér.
Seznam zde vyskytujících se rud
Seznam zde vyskytujících se Metinů
V této oblasti se nevyskytují rudy.
V této oblasti se nevyskytují Metiny.
Seznam zde vyskytujících se NPC
Užitečné mapy
  • Výskyt příšer:
    Výskyt příšer nezmapován.
  • Výskyt Metinů:
    Výskyt Metinů nezmapován.