Kniha odvážného zvířete

< Hlavní strana < kategorie předmětů / seznam předmětů < Kniha odvážného zvířete
Kniha odvážného zvířete
Úkoly:

Nepoužívá se.

Původ:

Další:

Pozadí.png
Kniha odvážného zvířete.png
Popis:
Použitím následujících předmětů můžeš vylepšit tvého mazlíka na další úroveň (hrdinný)
Funkce:
Potřebná pro vývin mazlíčka.