Dračí alchymie

Alcha.jpeg

Dračí alchymie (nebo také Alchymie Dračích kamenů) je systém vytvořený pro hráče s vysokou úrovní, s cílem zvýšit sílu jejich postav v určitém směru.

Každá postava s úrovní 30 a vyš obdrží úkol – Příchod Úlomku Dračího kamene, který tě nasměruje k Alchymistovi. Ten ti dá za úkol nasbírat 10

Pozadí.png
Úlomek Dračího kamene.png

Úlomků Dračího kamene. Pokud mu tyto úlomky následně doneseš a klikneš na Přeměna Dračího kamene, Alchymista ti vyrobí

Pozadí.png
Cor Draconis (surové).png

Cor Draconis (surové) a zároveň obdržíš 5× sílu dračího oka, která zapříčiní, že pětkrát po nasbírání dalších deseti úlomků nebudeš muset dojít za Alchymistou, jelikož Cor Draconis (surové) obdržíš automaticky. Jakmile klikneš pravým tlačítkem myši na Cor Draconis, obdržíš Surový dračí kámen (diamantový, rubínový, nefritový, safírový, granátový, anebo onyxový), který se zobrazí v okně Alchymie Dračích kamenů (viz obrázek).

Poznámka:
Pozadí.png
Úlomek Dračího kamene.png
Úlomek Dračího kamene má 24hodinovou dobu trvání, nelze jej zahodit ani prodat. Stohovat lze pouze úlomky, které mají stejnou dobu trvání.
Pozadí.png
Cor Draconis (surové).png
Cor Draconis (surové) ani jeho ostatní druhy nelze prodat a vyhodit z inventáře.


Do okna Alchymie Dračích kamenů se dostaneš kliknutím na políčko uprostřed panelu rychlé nabídky a následně na ikonku Alchymie Dračích kamenů – tlačítko 1.png „Alchymie Dračích kamenů“, přes tlačítko alchymie v inventáři Alchymie Dračích kamenů – tlačítko 2.png nebo klávesové zkratky O.

Druhy Cor Draconis

Normální Cor Draconis
Pozadí.png
Cor Draconis (surové).png
Cor Draconis (surové)
Pozadí.png
Cor Draconis (ušlechtilé).png
Cor Draconis (ušlechtilé)
Pozadí.png
Cor Draconis+ (normální).png
Cor Draconis+ (normální)
Eventové Cor Draconis
Pozadí.png
Cor Atrum+ (normální).png
Cor Atrum+ (normální)
Pozadí.png
Cor Diamas+ (normální).png
Cor Diamas+ (normální)
Pozadí.png
Cor Granatum+ (normální).png
Cor Granatum+ (normální)
Pozadí.png
Cor Jadeit+ (normální).png
Cor Jadeit+ (normální)
Pozadí.png
Cor Rubinum+ (normální).png
Cor Rubinum+ (normální)
Pozadí.png
Cor Saphirum+ (normální).png
Cor Saphirum+ (normální)
Pozadí.png
Cor Atrum (normální).png
Cor Atrum (normální)
Pozadí.png
Cor Diamas (normální).png
Cor Diamas (normální)
Pozadí.png
Cor Granatum (normální).png
Cor Granatum (normální)
Pozadí.png
Cor Jadeit (normální).png
Cor Jadeit (normální)
Pozadí.png
Cor Rubinum (normální).png
Cor Rubinum (normální)
Pozadí.png
Cor Saphirum (normální).png
Cor Saphirum (normální)
Pozadí.png
Cor Draconis (skvostné).png
Cor Draconis (skvostné)
Pozadí.png
Cor Draconis (tajemné).png
Cor Draconis (tajemné)

Druhy kamenů

Pozadí.png
Surový dračí diamant (matný).png
Dračí diamanty
Základní bonus – navýšení INT, následně Odolnost ledu a později Síla ledu
Další bonusy – Magická hodnota útoku, Magická obrana, Odolnost proti poškození schopností a Poškození schopností
Pozadí.png
Surový dračí rubín (matný).png
Dračí rubíny
Základní bonus – navýšení SIL, následně Odolnost proti ohni a později Síla ohně
Další bonusy – Hodnota útoku, Obrana, Průměrná odolnost proti škodě a Průměrná škoda
Pozadí.png
Surový dračí nefrit (matný).png
Dračí nefrity
Základní bonus – navýšení MB, následně Odolnost proti větru a později Síla větru
Další bonusy – Max. ZB, Obnovení ZB, Poškození je absorbováno ZB a Šance obnovit ZB
Pozadí.png
Surový dračí safír (matný).png
Dračí safíry
Základní bonus – navýšení POH následně Odolnost Zemi a později Síla země
Další bonusy – Silný proti válečníkům, Silný proti šamanům, Silný proti ninjům, Silný proti surům, Silný proti lycanům, Šance na obranu proti útokům válečníků, Šance ubránit se útokům šamanů, Šance na obranu proti útokům ninjů, Šance na obranu proti útokům surů a Obrana proti lycanům
Pozadí.png
Surový dračí granát (matný).png
Dračí granáty
Základní bonus – navýšení ZB, následně Odolnost proti blesku a později Síla blesku
Další bonusy – Max. MB, Poškození je absorbováno MB, Regenerace MB a Šance obnovit MB
Pozadí.png
Surový dračí onyx (matný).png
Dračí onyxy
Základní bonus – navýšení VIT následně Odolnost vůči temnotě a později Síla temnoty
Další bonusy – Šance vyhnout se šípům, Šance odvrátit tělesný útok, Šance odrazit přímý tělesný útok, Odolnost proti kritickým zásahům a Odolnost proti pronikavým zásahům

Poznámka:

 • Obchodovatelné až od úrovně starověký.

Vlastnosti kamenů

Každý kámen má 3 různé typy vlastností, na kterých závisí jejich bonus a které mohou být také zlepšovány:

 • Stupeň – surový, broušený, vzácný, starověký, legendární a mýtický
Čím lepší stupeň, tím více bonusů kámen má.
Čím vyšší stupeň, tím kratší je jeho doba efektu
 • Stupeň čirosti – matná, čistá, bezchybná, brilantní a excelentní
Čím lepší čirost, tím lepší hodnotu bonusu kámen má.
 • Úroveň – od +0 až po +6
Čím větší úroveň, tím lepší hodnotu bonusu kámen má.

Zušlechťování stupně

Zušlechťování stupně.png

Ke zušlechtění stupně je potřeba určitý počet dračí kamenů, který se odvíjí od těchto stupňů. Čím vyšší stupeň, tím méně kamenů je na vylepšení potřeba.

 • Surové dračí kameny se nedají vyrobit zušlechťováním.
 • Broušené dračí kameny vyrobíš pomocí 2 surových kamenů.
 • Vzácné dračí kameny vyrobíš pomocí 2 broušených kamenů.
 • Středověké dračí kameny vyrobíš pomocí 2 vzácných kamenů.
 • Legendární dračí kameny vyrobíš pomocí 2 starověkých kamenů.
 • Mýtické dračí kameny vyrobíš pomocí 2 legendárních kamenů.

K dosažení jednoho legendárního kamene je při 100% úspěšnosti zapotřebí 16x surový ---> 8x broušený ---> 4x vzácný ---> 2x starověký stejné barvy.

Zušlechťování stupně čirosti

Zušlechťování stupně čirosti.png

Ke zvýšení stupně čirosti budeš potřebovat jistý počet dračích kamenů stejné čirosti. Pokud se toto zušlechťování nezdaří, budou zničeny všechny kameny, krom jednoho v 1. slotu. Také zde platí pravidlo – čím lepší čirost, tím méně kamenů je na zušlechtění potřeba.

 • Matné dračí kameny se nedají vyrobit.
 • Čisté dračí kameny vyrobíš pomocí 2 matných kamenů.
 • Bezchybné dračí kameny vyrobíš pomocí 2 čistých kamenů.
 • Briliantní dračí kameny vyrobíš pomocí 2 bezchybných kamenů.
 • Excelentní dračí kameny vyrobíš pomocí 2 briliantních kamenů.
1. K dosažení excelentní čirosti je při 100% úspěšnosti zapotřebí 256x surových ---> 128x broušených ---> 64x vzácných ---> 32x starověkých, abyste si pro další zušlechtění připravily 16x legendárních kámenů.
2. 16x matný legendární kámen ---> 8x čistý ---> 4x bezchybný ---> 2x brilantní ---> 1x excelentní.


Zušlechťování úrovně

Zušlechťování úrovně.png

Úroveň dračích kamenů lze vylepšovat vždy pomocí jedné dračí fazole. Zde platí následující: selže-li zušlechtění, kámen se nerozbije, sníží se však o jednu jeho dosavadní úroveň.

Nasazení a aktivace dračích kamenů

Nasazení dračího kamene.png

Jsou zde dva typy setů, které můžeš využít. Nemůžeš však mít aktivované oba dva nejednou.

 • 1. set = Set dračích kamenů 1.png Nebesa lze aktivovat a deaktivovat pomocí ctrl+c
 • 2. set = Set dračích kamenů 2.png Země lze aktivovat a deaktivovat pomocí ctrl+v

Dračí kámen se do alchymistického kruhu vloží jeho přetažením kamene do políčka příslušné barvy. Při pokusu o jeho vložení se však objeví okénko, které tě upozorní na možné problémy s odebíráním kamene. Pokud však souhlasíš, vloží se kámen do políčka příslušné barvy. Následně stačí v pravém dolním rohu kliknout na tlačítko „Aktivovat“.

Při aktivaci se ti v levém horním roku objeví ikonka, která znázorňuje aktivovanou dračí alchymii. Ikonka bude vypadat stejně jako set, který si zvolíš.

 • 1. set = Set dračích kamenů 1 ikona.png
 • 2. set = Set dračích kamenů 2 ikona.png

Sejmutí dračích kamenů a doba jejich trvání

Při nasazování dračího kamene tě systém varuje, že může být kámen při jeho pokusu o sejmutí zničen – stane se

Pozadí.png
Úlomek Dračího kamene.png

úlomkem dračího kamene. Můžeš si však zvýšit své šance použitím

Pozadí.png
Dračí kleště.png

dračích kleští.


Doba trvání efektu osazených dračích kamenů je vždy 24 hodin.

Tento čas se začíná odpočítávat, jakmile aktivuješ dračí alchymii. Při její deaktivaci se přestane odpočítávat i doba trvání efektu. Pokud si přeješ odebrat čas z kamene, můžeš použít

Pozadí.png
Kleště času.png

kleště času. Použití

Pozadí.png
Kleště času.png

kleští času odebere Dračí kámen a přemění jej na

Pozadí.png
Elixír času (M).png

elixír času (M), který můžeš následně přenést na libovolný osazený dračí kámen. Hráči nejčastěji vyrábějí

Pozadí.png
Elixír času (M).png

elixír času (M) ze Surového dračího kamene.

Existují tři varianty elixírů času:

 • Pozadí.png
  Elixír času (M).png
  Elixír času (M) – naplní Dračí kámen 5 % nebo 30 % hodnotou zbývajícího času.
 • Pozadí.png
  Elixír času (S).png
  Elixír času (S) – naplní Dračí kámen 50 % hodnotou zbývajícího času.
 • Pozadí.png
  Elixír času (V).png
  Elixír času (V) – naplní Dračí kámen buď do jeho maximální časové hodnoty, nebo 30 000 sekundami.