Bojové zuření

Všechny údaje/hodnoty jsou zaznamenány na 99. úrovni, BEZ výbavy a maximálními staty VIT: 90; INT: 40; SIL: 90; POH: 90!

Fakta a hodnoty
Stupeň: Bojové zuření.png
1:
Bojové zuření-M.png
Mistr 1:
Bojové zuření-G.png
Velký mistr 1:
Bojové zuření-P.png
Perfektní mistr:
Rychlost útoku +2% +25% +41% +62%
Rychlost pohybu +0% +10% +16% +25%
Doba nabíjení 67 108 136 175
Doba trvání 64 105 133 172
Potřebné MB 57 120 164 225
Schopnost je posílena:

---

Popis ve hře:

Rychlost útoku se zvyšuje
Zvyšuje rychlost pohybu
Zvyšuje náchylnost k poškození

Jména schopnosti:

Normální: Bojové zuření
Mistr: Vztek
Velký mistr: Zběsilost

Třída charakteru:

Tělo

Typ schopnosti:

Samobuff

Efekt:

Soustředíš se pouze na útočení.

Bojové zuření prakticky:

Bojové zuření zvyšuje rychlost útoku a pohybu, ale zvyšuje zranitelnost. Ta ve hře není uvedena, nicméně měření ukázala, že na M1 je asi 10%, na G1 asi 20% a na P asi 30%.

Bojové zuření v akci

centrovat